Huslejenævn.dk er din centrale adgang til at få kendskab til afgørelser, som er truffet af huslejenævn og beboerklagenævn. Du kan bruge huslejenævn.dk, uanset om du som almindelig borger, lejer, udlejer, advokat, repræsentant for pressen eller fx som medlem af et huslejenævn ønsker at orientere dig om, hvad huslejenævnenes praksis er inden for et emne eller en problemstilling inden for lejelovgivningen.

Det huslejenævn.dk, du har kendt de sidste mange år, er netop gået på pension, og inden længe lancerer vi en ny og moderne løsning med stort set samme funktionalitet. Vi arbejder p.t. på at flytte data fra den gamle til den nye løsning.

Hvis alt går efter planen, får du adgang til det nye huslejenævn.dk tirsdag den 5. april 2022.