Fraflytning
Icon
Kommune
Randers
Kommunenummer
730
Medhold
Delt
Indbringelsesdato
28.07.2016
Afgørelsedato
27.09.2016
Dato for offentliggørelse
08.03.2017
Primære lov
Lejeloven
Kap. XVIII Huslejenævn og boligret §§ 106-113
§ 106, stk. 1, nr. 4, 2. og 3. pkt.
Afgørelsesnummer
999
Besigtigelse
Lejlighed besigtiget
Sagsnummer
H. 190-16