Fraflytning
Icon
Kommune
Hørsholm kommune
Kommunenummer
223
Medhold
Lejer
Indbringelsesdato
01.07.2016
Afgørelsedato
29.11.2016
Dato for offentliggørelse
08.03.2017
Primære lov
Lejeloven
Kap. XVIII Huslejenævn og boligret §§ 106-113
§ 106, stk. 1, nr. 4, 2. og 3. pkt.
Afgørelsesnummer
998
Besigtigelse
Lejlighed ikke besigtiget
Sagsnummer
16/11289