Forbedringer
Icon
Kommune
Kommunenummer
Medhold
Udlejer
Indbringelsesdato
09.12.2014
Afgørelsedato
06.01.2016
Dato for offentliggørelse
05.10.2016
Primære lov
Boligreguleringsloven
Kap. IV. Forbedringer §§ 23-29 a
§ 27, jf. § 58
Afgørelsesnummer
982
Besigtigelse
Lejlighed besigtiget
Sagsnummer
2014-0263269