Lejeforhøjelse i lejeperioden
Icon
Kommune
Kommunenummer
Medhold
Lejer
Indbringelsesdato
22.12.2014
Afgørelsedato
17.02.2016
Dato for offentliggørelse
05.10.2016
Primære lov
Boligreguleringsloven
Kap. IV A. Huslejeregulering for mindre ejendomme § 29 b-29 e
§ 29 c, 2. pkt.
Afgørelsesnummer
981
Besigtigelse
Lejlighed besigtiget
Sagsnummer
2014-0271358