Lejens størrelse ved lejeperiodens begyndelse
Icon
Kommune
Kommunenummer
Medhold
Lejer
Indbringelsesdato
18.09.2015
Afgørelsedato
13.04.2016
Dato for offentliggørelse
29.09.2016
Primære lov
Boligreguleringsloven
Kap. IV A. Huslejeregulering for mindre ejendomme § 29 b-29 e
§ 29 c, 2. pkt.
Afgørelsesnummer
971
Besigtigelse
Lejlighed besigtiget
Sagsnummer
2015-0218452