Den først titel
Icon
Kommune
Kommunenummer
101
Medhold
Udlejer
Indbringelsesdato
05.10.2015
Afgørelsedato
23.05.2016
Dato for offentliggørelse
02.09.2016
Primære lov
Boligreguleringsloven
Kap. IV A. Huslejeregulering for mindre ejendomme § 29 b-29 e
§ 29 c, 2. pkt.
Afgørelsesnummer
969
Besigtigelse
Lejlighed besigtiget
Sagsnummer
2015-0227764