Lejens størrelse ved lejeperiodens begyndelse
Icon
Kommune
Københavns Kommune
Kommunenummer
101
Medhold
Lejer
Indbringelsesdato
15.01.2016
Afgørelsedato
15.06.2016
Dato for offentliggørelse
26.08.2016
Primære lov
Boligreguleringsloven
Kap. IV A. Huslejeregulering for mindre ejendomme § 29 b-29 e
§ 29 c, 2. pkt.
Afgørelsesnummer
963
Besigtigelse
Lejlighed besigtiget
Sagsnummer
2016-0012807