Forbedringer
Icon
Kommune
Københavns Kommune
Kommunenummer
101
Medhold
Udlejer
Indbringelsesdato
19.02.2016
Afgørelsedato
10.06.2016
Dato for offentliggørelse
26.08.2016
Primære lov
Boligreguleringsloven
Kap. IV. Forbedringer §§ 23-29 a
§ 27, jf. § 58
Afgørelsesnummer
962
Besigtigelse
Lejlighed ikke besigtiget
Sagsnummer
2016-0042864