Lejens størrelse ved lejeperiodens begyndelse
Icon
Kommune
Københavns Kommune
Kommunenummer
101
Medhold
Lejer
Indbringelsesdato
16.07.2015
Afgørelsedato
30.05.2016
Dato for offentliggørelse
02.11.2016
Primære lov
Boligreguleringsloven
Kap. IV A. Huslejeregulering for mindre ejendomme § 29 b-29 e
§ 29 c, 2. pkt.
Afgørelsesnummer
956
Besigtigelse
Lejlighed besigtiget
Sagsnummer
2015-0171726