Lejens størrelse ved lejeperiodens begyndelse
Icon
Kommune
Københavns Kommune
Kommunenummer
101
Medhold
Lejer
Indbringelsesdato
19.04.2016
Afgørelsedato
22.07.2016
Dato for offentliggørelse
26.08.2016
Primære lov
Boligreguleringsloven
Kap. IV A. Huslejeregulering for mindre ejendomme § 29 b-29 e
§ 29 c, 4. pkt.
Afgørelsesnummer
949
Besigtigelse
Lejlighed besigtiget
Sagsnummer
2016-0213360