Forbedringer
Icon
Kommune
Københavns Kommune
Kommunenummer
101
Medhold
Udlejer
Indbringelsesdato
30.12.2015
Afgørelsedato
07.06.2016
Dato for offentliggørelse
26.08.2016
Primære lov
Lejeloven
Kap. X. Forbedringer §§ 58-63
§ 59 a, stk. 1, jf. stk. 2
Afgørelsesnummer
945
Besigtigelse
Lejlighed besigtiget
Sagsnummer
2016-0002349