Varme, vand eller andet forbrug
Icon
Kommune
Mariagerfjord kommune
Kommunenummer
846
Medhold
Lejer
Indbringelsesdato
15.06.2016
Afgørelsedato
16.08.2016
Dato for offentliggørelse
26.08.2016
Primære lov
Lejeloven
Kap. VII. Betaling for temperaturregulering, vand og el §§ 36-46 b
§ 45, jf. § 37, stk. 1, nr. 1
Afgørelsesnummer
941
Besigtigelse
Lejlighed ikke besigtiget
Sagsnummer
03.09.24-G01-4-16