Lejerens råderet
Icon
Kommune
Kommunenummer
101
Medhold
Udlejer
Indbringelsesdato
11.11.2015
Afgørelsedato
13.04.2016
Dato for offentliggørelse
26.08.2016
Primære lov
Lejeloven
Kap. X. Forbedringer §§ 58-63
§ 62 a
Afgørelsesnummer
940
Besigtigelse
Lejlighed ikke besigtiget
Sagsnummer
2015-0258079