Forbedringer
Icon
Kommune
Kommunenummer
Medhold
Lejer
Indbringelsesdato
20.07.2015
Afgørelsedato
27.04.2016
Dato for offentliggørelse
24.08.2016
Primære lov
Boligreguleringsloven
Kap. IV. Forbedringer §§ 23-29 a
§ 27, jf. § 58
Afgørelsesnummer
937
Besigtigelse
Lejlighed besigtiget
Sagsnummer
2015-0172532