Lejens størrelse ved lejeperiodens begyndelse
Icon
Kommune
Kommunenummer
101
Medhold
Udlejer
Indbringelsesdato
21.10.2015
Afgørelsedato
10.06.2016
Dato for offentliggørelse
24.08.2016
Primære lov
Boligreguleringsloven
Kap. IV A. Huslejeregulering for mindre ejendomme § 29 b-29 e
§ 29 c, 2. pkt.
Afgørelsesnummer
929
Besigtigelse
Lejlighed ikke besigtiget
Sagsnummer
2015-0241260