Vedligeholdelse
Icon
Kommune
Kommunenummer
101
Medhold
Lejer
Indbringelsesdato
30.11.2015
Afgørelsedato
18.04.2016
Dato for offentliggørelse
24.08.2016
Primære lov
Lejeloven
Kap. IV. Vedligeholdelse §§ 19-24
§ 19, stk. 3, 1. pkt.
Afgørelsesnummer
928
Besigtigelse
Lejlighed ikke besigtiget
Sagsnummer
2015-0272357