Lejeforhøjelse i lejeperioden
Icon
Kommune
Kommunenummer
Medhold
Lejer
Indbringelsesdato
22.12.2014
Afgørelsedato
11.03.2016
Dato for offentliggørelse
24.08.2016
Primære lov
Lejeloven
Kap. XVIII Huslejenævn og boligret §§ 106-113
§ 106, stk. 1, nr. 4, 1. pkt.
Afgørelsesnummer
918
Besigtigelse
Lejlighed ikke besigtiget
Sagsnummer
2014-0271352