Forbedringer
Icon
Kommune
København
Kommunenummer
101
Medhold
Lejer
Indbringelsesdato
16.01.2013
Afgørelsedato
04.04.2016
Dato for offentliggørelse
19.08.2016
Primære lov
Boligreguleringsloven
Kap. IV. Forbedringer §§ 23-29 a
§ 27, jf. § 58
Afgørelsesnummer
917
Besigtigelse
Lejlighed ikke besigtiget
Sagsnummer
2013-8718