Lejens størrelse ved lejeperiodens begyndelse
Icon
Kommune
Kommunenummer
Medhold
Udlejer
Indbringelsesdato
09.12.2014
Afgørelsedato
16.03.2016
Dato for offentliggørelse
19.08.2016
Primære lov
Lejeloven
Kap. XVIII Huslejenævn og boligret §§ 106-113
§ 106, stk. 1 nr. 11
Afgørelsesnummer
912
Besigtigelse
Lejlighed ikke besigtiget
Sagsnummer
2014-0260895