Den først titel
Icon
Kommune
Kommunenummer
Medhold
Udlejer
Indbringelsesdato
06.08.2014
Afgørelsedato
25.05.2016
Dato for offentliggørelse
19.08.2016
Primære lov
Boligreguleringsloven
Kap. VI. Huslejenævn §§ 35-44
§ 40, stk. 1
Afgørelsesnummer
908
Besigtigelse
Lejlighed ikke besigtiget
Sagsnummer
2014-0147654