Lejens størrelse ved lejeperiodens begyndelse
Icon
Kommune
Københavns Kommune
Kommunenummer
101
Medhold
Lejer
Indbringelsesdato
24.05.2016
Afgørelsedato
14.07.2016
Dato for offentliggørelse
17.08.2016
Primære lov
Boligreguleringsloven
Kap. IV A. Huslejeregulering for mindre ejendomme § 29 b-29 e
§ 29 c, 2. pkt.
Afgørelsesnummer
900
Besigtigelse
Lejlighed besigtiget
Sagsnummer
2016-0236971