Den først titel
Icon
Kommune
Københavns Kommune
Kommunenummer
101
Medhold
Udlejer
Indbringelsesdato
29.02.2016
Afgørelsedato
26.05.2016
Dato for offentliggørelse
12.07.2016
Primære lov
Lejeloven
Kap. X. Forbedringer §§ 58-63
§ 59 a, stk. 1, jf. stk. 2
Afgørelsesnummer
899
Besigtigelse
Lejlighed ikke besigtiget
Sagsnummer
2016-0050357