Forbedringer
Icon
Kommune
Københavns Kommune
Kommunenummer
101
Medhold
Udlejer
Indbringelsesdato
30.07.2015
Afgørelsedato
13.06.2016
Dato for offentliggørelse
12.07.2016
Primære lov
Boligreguleringsloven
Kap. VI. Huslejenævn §§ 35-44
§ 40, stk. 1
Afgørelsesnummer
898
Besigtigelse
Lejlighed ikke besigtiget
Sagsnummer
2015-0180594