Varme, vand eller andet forbrug
Icon
Kommune
Kommunenummer
101
Medhold
Udlejer
Indbringelsesdato
19.10.2015
Afgørelsedato
11.05.2016
Dato for offentliggørelse
22.06.2016
Primære lov
Lejeloven
Kap. VII. Betaling for temperaturregulering, vand og el §§ 36-46 b
§ 45 b
Afgørelsesnummer
895
Besigtigelse
Lejlighed ikke besigtiget
Sagsnummer
2015-0238825