Lejens størrelse ved lejeperiodens begyndelse
Icon
Kommune
Kommunenummer
Medhold
Afgørelse om afvisning
Indbringelsesdato
07.07.2015
Afgørelsedato
17.02.2016
Dato for offentliggørelse
12.05.2016
Primære lov
Boligreguleringsloven
Kap. IV A. Huslejeregulering for mindre ejendomme § 29 b-29 e
§ 29 c, 2. pkt.
Afgørelsesnummer
881
Besigtigelse
Lejlighed ikke besigtiget
Sagsnummer
2015-0163741