Lejens størrelse ved lejeperiodens begyndelse
Icon
Kommune
Hørsholm kommune
Kommunenummer
223
Medhold
Lejer
Indbringelsesdato
20.11.2014
Afgørelsedato
03.03.2015
Dato for offentliggørelse
21.01.2016
Primære lov
Boligreguleringsloven
Kap. IV A. Huslejeregulering for mindre ejendomme § 29 b-29 e
§ 29 c, 2. pkt.
Afgørelsesnummer
856
Besigtigelse
Lejlighed besigtiget
Sagsnummer
14/22116