Lejens størrelse ved lejeperiodens begyndelse
Icon
Kommune
Hørsholm kommune
Kommunenummer
223
Medhold
Lejer
Indbringelsesdato
03.02.2015
Afgørelsedato
02.07.2015
Dato for offentliggørelse
21.01.2016
Primære lov
Lejeloven
Kap. XVIII Huslejenævn og boligret §§ 106-113
§ 106, stk. 1, nr. 4, 1. pkt.
Afgørelsesnummer
817
Besigtigelse
Lejlighed besigtiget
Sagsnummer
15/2381