Lejens størrelse ved lejeperiodens begyndelse
Icon
Kommune
Hørsholm kommune
Kommunenummer
223
Medhold
Udlejer
Indbringelsesdato
13.01.2015
Afgørelsedato
03.03.2015
Dato for offentliggørelse
21.01.2016
Primære lov
Boligreguleringsloven
Kap. IV A. Huslejeregulering for mindre ejendomme § 29 b-29 e
§ 29 c, 2. pkt.
Afgørelsesnummer
813
Besigtigelse
Lejlighed besigtiget
Sagsnummer
15/903