Lejens størrelse ved lejeperiodens begyndelse
Icon
Kommune
Hørsholm kommune
Kommunenummer
223
Medhold
Udlejer
Indbringelsesdato
26.04.2015
Afgørelsedato
03.09.2015
Dato for offentliggørelse
19.01.2016
Primære lov
Lejeloven
Kap. XVIII Huslejenævn og boligret §§ 106-113
§ 106, stk. 1, nr. 3
Afgørelsesnummer
804
Besigtigelse
Lejlighed besigtiget
Sagsnummer
15/7857