Icon
Kommune
Hørsholm kommune
Kommunenummer
223
Medhold
Udlejer
Indbringelsesdato
06.10.2015
Afgørelsedato
22.10.2015
Dato for offentliggørelse
18.01.2016
Primære lov
Lejeloven
Kap. VII. Betaling for temperaturregulering, vand og el §§ 36-46 b
§ 45, jf. § 37, stk. 1, nr. 1
Afgørelsesnummer
785
Besigtigelse
Lejlighed ikke besigtiget
Sagsnummer
15/19338