Lejens størrelse ved lejeperiodens begyndelse
Icon
Kommune
Hørsholm kommune
Kommunenummer
223
Medhold
Udlejer
Indbringelsesdato
23.09.2015
Afgørelsedato
22.10.2015
Dato for offentliggørelse
18.01.2016
Primære lov
Boligreguleringsloven
Kap. IV A. Huslejeregulering for mindre ejendomme § 29 b-29 e
§ 29 c, 2. pkt.
Afgørelsesnummer
779
Besigtigelse
Lejlighed besigtiget
Sagsnummer
15/18393