Vedligeholdelse
Icon
Kommune
Hørsholm kommune
Kommunenummer
223
Medhold
Lejer
Indbringelsesdato
14.08.2015
Afgørelsedato
01.12.2015
Dato for offentliggørelse
18.01.2016
Primære lov
Lejeloven
Kap. XVIII Huslejenævn og boligret §§ 106-113
§ 106, stk. 1, nr. 4, 2. og 3. pkt.
Afgørelsesnummer
775
Besigtigelse
Lejlighed ikke besigtiget
Sagsnummer
15/16221