Lejens størrelse ved lejeperiodens begyndelse
Icon
Kommune
Kolding
Kommunenummer
621
Medhold
Udlejer
Indbringelsesdato
27.08.2014
Afgørelsedato
03.11.2014
Dato for offentliggørelse
03.11.2015
Primære lov
Boligreguleringsloven
Kap. IV A. Huslejeregulering for mindre ejendomme § 29 b-29 e
§ 29 c, 2. pkt.
Afgørelsesnummer
759
Besigtigelse
Lejlighed besigtiget
Sagsnummer
14/14013