Icon
Kommune
Kolding
Kommunenummer
621
Medhold
Lejer
Indbringelsesdato
18.02.2014
Afgørelsedato
21.03.2014
Dato for offentliggørelse
03.11.2015
Primære lov
Almenlejeloven
Kap. 16. Lejerens fraflytning §§ 93-95
§ 94, stk. 1
Afgørelsesnummer
753
Besigtigelse
Lejlighed ikke besigtiget
Sagsnummer
14/3098