Lejens størrelse ved lejeperiodens begyndelse
Icon
Kommune
Kolding
Kommunenummer
621
Medhold
Lejer
Indbringelsesdato
23.01.2014
Afgørelsedato
16.06.2014
Dato for offentliggørelse
03.11.2015
Primære lov
Boligreguleringsloven
Kap. IV A. Huslejeregulering for mindre ejendomme § 29 b-29 e
§ 29 c, 4. pkt.
Afgørelsesnummer
752
Besigtigelse
Lejlighed besigtiget
Sagsnummer
14/1801