Fraflytning
Icon
Kommune
Kolding
Kommunenummer
621
Medhold
Lejer
Indbringelsesdato
07.11.2013
Afgørelsedato
24.03.2014
Dato for offentliggørelse
03.11.2015
Primære lov
Lejeloven
Kap. XV Lejerens fraflytning §§ 97-99 a
§ 98, stk. 2
Afgørelsesnummer
751
Besigtigelse
Lejlighed ikke besigtiget
Sagsnummer
13/21575