Icon
Kommune
Kolding
Kommunenummer
621
Medhold
Lejer
Indbringelsesdato
16.08.2013
Afgørelsedato
24.02.2014
Dato for offentliggørelse
03.11.2015
Primære lov
Lejeloven
Kap. I. Lovens anvendelsesområde §§ 1-3
(§ 1)
Afgørelsesnummer
745
Besigtigelse
Lejlighed ikke besigtiget
Sagsnummer
13/15539