Fraflytning
Icon
Kommune
Hørsholm kommune
Kommunenummer
223
Medhold
Lejer
Indbringelsesdato
02.07.2015
Afgørelsedato
03.09.2015
Dato for offentliggørelse
03.11.2015
Primære lov
Lejeloven
Kap. XVIII Huslejenævn og boligret §§ 106-113
§ 106, stk. 1, nr. 4, 1. pkt.
Afgørelsesnummer
741
Besigtigelse
Lejlighed besigtiget
Sagsnummer
15/13129