Lejens størrelse ved lejeperiodens begyndelse
Icon
Kommune
Kolding
Kommunenummer
621
Medhold
Lejer
Indbringelsesdato
24.07.2015
Afgørelsedato
24.08.2015
Dato for offentliggørelse
03.11.2015
Primære lov
Boligreguleringsloven
Kap. IV A. Huslejeregulering for mindre ejendomme § 29 b-29 e
§ 29 c, 2. pkt.
Afgørelsesnummer
735
Besigtigelse
Lejlighed besigtiget
Sagsnummer
15/13510