Lejens størrelse ved lejeperiodens begyndelse
Icon
Kommune
Kommunenummer
Medhold
Lejer
Indbringelsesdato
30.01.2014
Afgørelsedato
19.02.2015
Dato for offentliggørelse
03.11.2015
Primære lov
Lejeloven
Kap. XVIII Huslejenævn og boligret §§ 106-113
§ 106, nr. 1
Afgørelsesnummer
731
Besigtigelse
Lejlighed besigtiget
Sagsnummer
14/007618