Forbedringer
Icon
Kommune
Aarhus
Kommunenummer
751
Medhold
Udlejer
Indbringelsesdato
28.10.2013
Afgørelsedato
22.01.2015
Dato for offentliggørelse
03.11.2015
Primære lov
Boligreguleringsloven
Kap. II. Huslejeregulering for beboelseslejligheder
§ 13
Afgørelsesnummer
729
Besigtigelse
Lejlighed besigtiget
Sagsnummer
13/045498