Vedligeholdelse
Icon
Kommune
Kommunenummer
Medhold
Afgørelse om afvisning
Indbringelsesdato
16.06.2014
Afgørelsedato
12.11.2014
Dato for offentliggørelse
28.10.2015
Primære lov
Boligreguleringsloven
Kap. III. Vedligeholdelse og opretning §§ 18-22
§ 22, stk. 1, 1. pkt.
Afgørelsesnummer
727
Besigtigelse
Lejlighed ikke besigtiget
Sagsnummer
03.01.00g01-0323