Varme, vand eller andet forbrug
Icon
Kommune
Kommunenummer
Medhold
Udlejer
Indbringelsesdato
10.10.2014
Afgørelsedato
17.12.2014
Dato for offentliggørelse
28.10.2015
Primære lov
Lejeloven
Kap. VII. Varmebetaling mv. §§ 36-46 b
§ 40
Afgørelsesnummer
725
Besigtigelse
Lejlighed ikke besigtiget
Sagsnummer
03.09.24G01-0001