Fraflytning
Icon
Kommune
Kommunenummer
Medhold
Lejer
Indbringelsesdato
28.01.2014
Afgørelsedato
25.02.2014
Dato for offentliggørelse
07.10.2015
Primære lov
Lejeloven
Kap. XV Lejerens fraflytning §§ 97-99 a
§ 98, stk. 1
Afgørelsesnummer
716
Besigtigelse
Lejlighed ikke besigtiget
Sagsnummer
03.01.00G01-0310