Varme, vand eller andet forbrug
Icon
Kommune
Kommunenummer
Medhold
Lejer
Indbringelsesdato
31.01.2014
Afgørelsedato
25.02.2014
Dato for offentliggørelse
07.10.2015
Primære lov
Lejeloven
Kap. VII. Varmebetaling mv. §§ 36-46 b
§ 42, stk. 1
Afgørelsesnummer
715
Besigtigelse
Lejlighed ikke besigtiget
Sagsnummer
03.01.00G01-0311