Fraflytning
Icon
Kommune
Kommunenummer
Medhold
Delt
Indbringelsesdato
20.12.2013
Afgørelsedato
19.07.2014
Dato for offentliggørelse
07.10.2015
Primære lov
Lejeloven
Kap. XV Lejerens fraflytning §§ 97-99 a
§ 98, stk. 2
Afgørelsesnummer
714
Besigtigelse
Lejlighed ikke besigtiget
Sagsnummer
03.01.00G01-0306