Fraflytning
Icon
Kommune
Kommunenummer
Medhold
Udlejer
Indbringelsesdato
10.10.2013
Afgørelsedato
07.01.2014
Dato for offentliggørelse
07.10.2015
Primære lov
Lejeloven
Kap. XV Lejerens fraflytning §§ 97-99 a
§ 98, stk. 1
Afgørelsesnummer
712
Besigtigelse
Lejlighed ikke besigtiget
Sagsnummer
03.01.00G01-0298