Fraflytning
Icon
Kommune
Kommunenummer
Medhold
Lejer
Indbringelsesdato
16.05.2013
Afgørelsedato
23.10.2013
Dato for offentliggørelse
16.09.2015
Primære lov
Lejeloven
Kap. XV Lejerens fraflytning §§ 97-99 a
§ 98, stk. 2
Afgørelsesnummer
711
Besigtigelse
Lejlighed ikke besigtiget
Sagsnummer
03.01.00G01-292