Fraflytning
Icon
Kommune
Kommunenummer
Medhold
Lejer
Indbringelsesdato
14.01.2013
Afgørelsedato
17.04.2013
Dato for offentliggørelse
08.09.2015
Primære lov
Lejeloven
Kap. XV Lejerens fraflytning §§ 97-99 a
§ 98, stk. 2
Afgørelsesnummer
708
Besigtigelse
Lejlighed ikke besigtiget
Sagsnummer
03.01.00G01-287